• vms_sedam@yahoo.com
  • Affiliation No.830345

Chairman

 

Poojya Shree Sadashiva Swamiji,

President 

Shree Kottal Basaveshwara Bharatiya Shikshana Samiti, Sedam